Loading...

Adresy dostawy
Adres wysyłki taki sam jak na fakturze
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena Ilość Podatek Rabat Suma
 
Cena produktu

Wybierz metodę wysyłki

Nie wybrano metody dostawy
Zamówienie krok 2

Proszę wybrać metodę wysyłki

 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie
Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów

Warunki sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

  1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pełnowartościowych towarów (nieużywanych)  zakupionych w Sklepie MedSystems przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,  w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy oraz usług w zakresie gier hazardowych.
    3. W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
    4.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych  przez kupującego nastąpi przelewem bankowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia  nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać na adres Działu Reklamacji: „ Tvel Med ”  Dział Reklamacji, ul. Czerwona Góra 3/5, 26-060 Chęciny. 
    5.  Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru przelewem bankowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny. 
    6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.