Loading...

MedSystems

koncentratory tlenu, aparaty cpap, bipap, przenośne koncentratory tlenu

Sklep internetowy MedSystems funkcjonuje w ramach działalności firmy Tvel Med. s.c. od ponad 25 lat specjalizującej się w serwisie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym aparatury medycznej, zabiegowej i rehabilitacyjnej. Zajmujemy się dystrybucją wyrobów medycznych na terenie państw Unii Europejskiej. Jesteśmy bezpośrednim importerem sprzętu medycznego i w wielu przypadkach autoryzowanym przedstawicielem na rynek Europejski. Dostosowując się do stale rozwijającego rynku i postępu technologicznego, zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom, dlatego też nasz asortyment ulega nieustannemu poszerzaniu. W swojej ofercie posiadamy duży wybór przenośnych koncentratorów tlenu oraz stacjonarnych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.


1 Definicje pojęć

 

 1. Sklep internetowy MedSystems – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.medsystems.com.pl stanowi własność  Tvel Med. s.c., z siedzibą w ul. Czerwona Góra, 26-060 Chęciny.
  2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o: 
  a) SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Tvel Med. s.c., z siedzibą w ul. Czerwona Góra, 26-060 Chęciny, nr NIP PL9591949828 i REGON: 26064071.
  b) SKLEPIE MEDSYSTEMS - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.medsystems.com.pl
  c) UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty towarów Sklepu MedSystems;
  d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych w jakich Tvel Med. s.c. skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
  e) MAGAZYN GŁÓWNY – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
  f) DZIAŁ REKLAMACJI -  miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności  towaru z umową.

 

2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu MedSystems, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.
  2. Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie MedSystems jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
  3. Korzystanie ze Sklepu MedSystems może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. 
  4. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.
  5. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" i obsługą skryptów removed_script: Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 ), skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny do rejestracji w serwisie). Strona internetowa zoptymalizowana jest dla rozdzielczości 1024x768. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: serwis@tvelmed.com

 

3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu MedSystems jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
  2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,  
  b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
  3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.
  4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www. medsystems.com.pl użytkownik musi podać następujące dane: 
     a) adres e-mail,
     b) hasło, 
     c) imię i nazwisko,
     d) adres zamieszkania, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
     e) numer telefonu.
  5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego www. medsystems.com.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
  6. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. 
  8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3  pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

 

4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

 

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu MedSystems wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia. 
  3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
  4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru  sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany za pomocą kuriera UPS. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia oraz na tej stronie.

 

5 Składanie i przyjmowanie zamówień

 

 1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep MedSystems są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www. medsystems.com.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art.  66 Kodeksu Cywilnego
  2. Użytkownik składa zamówienie na towar  korzystając z „Koszyka zamówień”.
  3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
  4. Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. 
  6. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia oraz niniejszego regulaminu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  7. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

 

6 Procedura realizacji zamówień

 

 1. W  przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów. 

 

7 Formy płatności

 

  Sklep MedSystems przyjmuje następujące formy płatności :
  a) zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki, przesyłka realizowana przez Pocztę Polską,
  b) zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera UPS,
  c) przelew elektroniczny ze strony internetowej banku,
  d) kartą kredytową, przesyłka może być realizowana przez kuriera UPS oraz Pocztę Polską

 

8 Zasady dostarczania zamówień

 

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób:
  a) przesyłką kurierską – za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS 
  b) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka ekonomiczna lub kurier poczty - Pocztex.
  2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie MedSystems są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.
  4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.

 

9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pełnowartościowych towarów (nieużywanych)  zakupionych w Sklepie MedSystems przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,  w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy oraz usług w zakresie gier hazardowych.
  3. W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
  4.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych  przez kupującego nastąpi przelewem bankowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia  nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać na adres Działu Reklamacji: „ Tvel Med ”  Dział Reklamacji, ul. Czerwona Góra 3/5, 26-060 Chęciny. 
  5.  Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru przelewem bankowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny. 
  6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

 

10 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy biuro@tvelemd.com 
  2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy. 
  3. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
  a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.
  b) dostarczenie towaru reklamowanego do Działu Reklamacji na adres: Tvel Med. s.c. ul. CzerwonaGóra 3/5, 26-060 Chęciny wraz z dokumentem reklamacji i dowodem zakupu.
  4. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
  5. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c. 

 

11 Konkursy i Promocje

 

Sklep www.medsystems.com.pl może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw. 
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw. 
  3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.medsystems.com.pl. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść. 
  4. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia  01.02.2013 r.

 


Warunki świadczenia usług

Kontakt